News and Activity


แกร็บ ประเทศไทย จับมือ Welcare

ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสที่จ จำกัด (มหาชน) (TPCORP) ในเครือสหพัฒน์ นำโดย นายศิวภูมิ เลิศสรรค์ศรัญย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเรียกรถ โดยสาร 4 ล้อ แกร็บประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล กรรมการบริหาร บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและเตรียม พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เพื่อยก ระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่บริการ เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันและบริการจัดส่งอาหาร-พัสดุ ควบคู่ ไปกับการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและส่งต่อความ ห่วงใยแก่พาร์ทเนอร์คนขับแกร็บพาร์ทเนอร์รับส่งอาหาร-พัสดุ ทั่วประเทศ ผ่านการมอบหน้ากากอนามัย Welcare Black Edition รวม 100,000 ชิ้น มูลค่ารวม 850,000 บาท โดย พาร์ทเนอร์คนขับสามารถลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย Welcare ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์คนขับ https://grabdriverth.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป"


#WelcareXGrab

#WelcareBlackEditionMask
#HealthyLivingTogether